Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

18:32
Reposted fromFlau Flau viaseeyousoon seeyousoon
18:31
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
18:31
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viasweetnothingg sweetnothingg
15:59
1771 430d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamvtevrrr mvtevrrr
15:59
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasweetnothingg sweetnothingg
15:58
14:10
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viasweetnothingg sweetnothingg
12:27
9166 cb93 500

monochromesmut:

Blogging.

Reposted fromjohnkeats johnkeats viasweetnothingg sweetnothingg
12:27
1738 4f67
Reposted fromnyaako nyaako viaxhiatusx xhiatusx

August 07 2017

16:11
16:10
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
16:06
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viarudaizia rudaizia
16:05
6838 449b 500
gossip girl s2e18
11:38
9301 7468 500
Reposted frommindtrap mindtrap viasweetnothingg sweetnothingg
11:27
1735 90cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
09:50
09:36
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasweetnothingg sweetnothingg
09:36
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
08:55
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viasweetnothingg sweetnothingg

July 26 2017

21:40
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl