Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

08:58
4665 0f36 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
08:56
2391 f7a6
08:30
08:30
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.
08:29
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viarudaizia rudaizia
08:20
3322 13c2

aphroditeinfurs:

Turkish Delight (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viarudaizia rudaizia

July 06 2017

10:10
7680 60c0 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
10:03
7675 a6dd 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
10:02
7662 9d22 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
07:23
Ludzie z chorymi duszami, ludzie z zepsutymi głowami, którzy nie chcą żyć - właśnie oni żyją najdłużej.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

July 05 2017

18:31
5367 8c2b
18:31
To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne
— Marek Hłasko, 'Pętla'
Reposted fromojkomena ojkomena viasweetnothingg sweetnothingg
18:30
6849 115f 500
Reposted fromdampest dampest viasweetnothingg sweetnothingg
18:30
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viasweetnothingg sweetnothingg
18:10
3268 b119 500
"Moja miłość"
Reposted fromwwannie wwannie viasweetnothingg sweetnothingg
18:09
8361 ce26 500
Reposted fromhagis hagis viasweetnothingg sweetnothingg
18:09
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock viasweetnothingg sweetnothingg
17:27
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viasweetnothingg sweetnothingg
17:27
Szybko zrezygnowałeś jak na kogoś, kto mówił, że jestem kobietą jego życia.
— Guillame Musso
Reposted fromtomowa tomowa viaseeyousoon seeyousoon
17:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl