Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

21:23
4771 77db
08:37
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viasweetnothingg sweetnothingg
08:36
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg

June 22 2017

20:01
20:00
20:00
1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viasweetnothingg sweetnothingg
20:00
8974 8749
20:00
1704 c907 500

June 21 2017

20:08
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore via21gramow 21gramow
20:08
20:07
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viablackheartgirl blackheartgirl
15:16
4788 bd0f 500
11:56
11:55
11:55
Ja w ogóle bardzo trudno się zaprzyjaźniam. Jest dużo ludzi, których lubię, i myślę, że oni mnie też lubią, ale nie jesteśmy przyjaciółmi, albo może nawet jesteśmy, tylko ja o tym nie wiem.
— William Wharton
Reposted fromspierworld spierworld viasweetnothingg sweetnothingg
11:54

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viasweetnothingg sweetnothingg
11:54
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viasweetnothingg sweetnothingg
11:53
11:53
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaseeyousoon seeyousoon

June 20 2017

16:16
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl