Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

20:51
0743 0ba3 500
Reposted fromrudosci rudosci viarudaizia rudaizia
20:51
9152 aa3e

serious:

constantly gravitating towards you

K

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:50
9143 30e1 500

misty–fikacje:

@Misty–fikacje edit

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
18:07
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viasorainyhappiness sorainyhappiness
18:07
5621 853b

June 10 2017

16:30
4818 6646
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
16:30
6969 5071
Reposted fromkerosine kerosine viacoolkidscantdie coolkidscantdie
08:19
1653 1219
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
08:19
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
08:19

June 09 2017

22:52
4660 640c
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
22:52
9266 f341 500
only you.
22:45
22:45
4288 1622 500

Ja i ona

19:20
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaseeyousoon seeyousoon
19:03
Jest nieskończona liczba sposobów na popełnienie samobójstwa bez umierania śmiercią.
— Chuck Palahniuk, Dziennik
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl
19:03
0432 dfa0
Reposted fromoiv13 oiv13 viablackheartgirl blackheartgirl
19:01
4809 5d35 500

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism viablackheartgirl blackheartgirl
19:00
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viablackheartgirl blackheartgirl
18:34
1132 8ad6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl