Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

18:17

Jeśli powiesz mi, bym przyszedł, rzucę wszystko
i przyjdę... ale musisz mnie poprosić.

— Albert Espinos
18:17
18:16
3117 c63d
18:16
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
18:16
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viadancingwithaghost dancingwithaghost
18:16
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
18:15
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
18:15
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viarisky risky
18:14
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
17:55
4115 824a

April 23 2017

17:36
13:25
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseeyousoon seeyousoon
13:21
2743 11c8
Reposted fromfafner fafner viablackheartgirl blackheartgirl
11:56
11:32
6120 4751 500
11:31
4912 bad9 500
Reposted fromamatore amatore viasorainyhappiness sorainyhappiness
11:28
0683 a5de 500
Reposted bysweetnothinggumie-rankoniedopowiedzeniaTytobengubengukeepitclassyhash

April 22 2017

22:26
22:26
21:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl