Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

08:45
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
08:45
mam oczy koloru zmęczonego. 
— Pan M kolejny raz dochodzi do głosu.
Reposted fromkartoNik kartoNik viablackheartgirl blackheartgirl
06:28
Przez chwilę ubzdurałam sobie, że jestem na tyle interesująca i atrakcyjna, że chciałbyś ze mną być.
Reposted fromsoplica soplica viatoffifee toffifee

November 22 2017

20:46
7365 aa35 500
Am I kind enough?
Reposted bythauturien thauturien
20:00
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viatoffifee toffifee
19:59

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
12:31
7711 f777
Reposted fromseverine severine viatoffifee toffifee
12:26
4005 723d 500

redlipstickresurrected:

Andrea Ucini (Italian, b. Italy, based Hundested, Denmark) - Too Easy from An Article About A Weapons Accident, 2017

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaprzemeksic przemeksic
12:26
Skąd siły, by ze wszystkim mierzyć się samemu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

November 20 2017

19:03
19:03
0466 ef2a 500
Reposted fromscylla scylla viadancingwithaghost dancingwithaghost
19:03
każdy neuron z innej parafii 
Reposted fromyanek yanek viadancingwithaghost dancingwithaghost
19:01
3722 43dc
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

November 17 2017

21:47

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
21:47
Michał Kellen "Arytmie życia"
21:46
16:44
2778 2b34
16:13
16:02
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatoffifee toffifee
16:01
5009 aaa8
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl