Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

20:00
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viamadeliine madeliine
19:59
19:59
19:59
2746 d9f9
19:53
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viablackheartgirl blackheartgirl
19:53

March 18 2017

17:08
1688 7fd6
14:06
7373 a337
Reposted fromollardo ollardo viablackheartgirl blackheartgirl
14:06
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
14:03
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viasweetnothingg sweetnothingg
14:03
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viasweetnothingg sweetnothingg
14:03
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackheartgirl blackheartgirl
14:02
14:01
3254 cb19 500
Reposted from0 0 viadooomiiin dooomiiin
13:59
5744 f5af 500
Reposted fromrol rol viasweetnothingg sweetnothingg
13:59
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viasweetnothingg sweetnothingg
13:55
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
13:54
5684 a541
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite

March 12 2017

19:22
2211 3edf
Reposted fromNajada Najada viapojemnosc2400 pojemnosc2400
19:22
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viapojemnosc2400 pojemnosc2400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl